Donateur worden

Als bezoeker en vriend van de Engel van Hoorn kunt u de stichting ondersteunen met een jaarlijkse donatie door dit formulier in te vullen. Wij zullen u dan persoonlijk benaderen om uw donatie definitief te maken met uw handtekening.

Als u donateur bent, geven wij u onder meer via de e-mail informatie over de Engel van Hoorn. Hierbij machtigt ondergetekende de Stichting de Engel van Hoorn om een donateursbijdrage van €15, – per jaar automatisch van onderstaande bankrekening nummer af te schrijven.

Naam en voorletters:
Adres:
postcode en plaats:
Bankrekeningnummer:
Uw e-mailadres:

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een donatie te schenken:
Het rekeningnummer is NL 13 RABO 0305976621.

De Engel van Hoorn is grotendeels afhankelijk van vrijwillige bijdragen van kerkgemeenschappen en instellingen.
Om de onafhankelijkheid te waarborgen streeft de Stichting er naar om ook (particuliere) donateurs te werven. U kunt zich vriend en/of als donateur opgeven via info@engelvanhoorn.nl. Wij vragen u uw bijdrage zelf via een periodieke overschrijving met uw bank te regelen.

U kunt uw bijdrage ook via iDeal voldoen door gebruik te maken van onderstaande donatiekop en tenminste € 5 over te maken – een hoger bedrag mag natuurlijk ook!

Wij zijn een ANBI-stichting dus uw gift is aftrekbaar.


Bedrag *Reacties zijn gesloten.