Het bestuur

Wij kiezen vanwege daadkracht, onafhankelijkheid en het non-profit karakter voor een stichting die bestaat uit een bestuur met een aantal specifieke en een aantal algemene taken.

 

Werkwijze

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid: inhoudelijk en financieel.

De afzonderlijke bijeenkomsten kunnen worden gedelegeerd aan individuele personen of groepen.

Verantwoording gebeurt achteraf.

Jaarlijks wordt een financieel en inhoudelijk verslag geschreven en gepubliceerd. Specifieke rapportage gebeurt op verzoek.

Reacties zijn gesloten.