Columns

Dit is de nieuwste column. Alle andere columns komen in de lijst hiernaast. Klik er op om het hieronder te kunnen lezen.

Verbinding middels Dialoog 9

diversen, 2021-04

 

 

Stichting De Engel van Hoorn

Verbinding middels dialoog.

 

 

Beste vriend(in) van De Engel van Hoorn,

Na de oproep om kopij aan te dragen zoals persoonlijke belevingen, gedichten en/of wijsheden zijn er onderstaand een aantal reacties binnengekomen.

 

 

 

Ingezonden post via een Engelstalige vriend des huizes, welke omwille van de Brexit onlangs zich heeft laten naturaliseren met het Nederlands staatsburgerschap na een jarenlange verblijf met werk alhier. Vanwege het belang van de juiste emotie in zijn context, heeft diegene er voor gekozen om toch te schrijven in het Engels, ofschoon diegene mijn inziens ruim voldoende kennis heeft van de basis van de Nederlandse taal en dit hedendaags nog verbetert middels het project “Taalmaatje”, waarbij Nederlanders anderstaligen ondersteunen in hun kennis van onze taal. In overleg met de schrijver is de Engelse versie vertaald.

Marco Holt

Een glimlach kost niets.

Hij gaf er de voorkeur aan om gedurende de ochtenden te wandelen. De lucht voelde op de een of andere manier frisser aan en er waren minder mensen op straat. Hier aan de rand van de stad zag je een paar hondenbezitters en een enkele wandelaar zoals hijzelf. Het zwerk was grauw en dicht bepakt, waardoor de zon onvoelbaar was.

In de verte merkte hij een eenling op, die vanuit de tegenovergestelde richting op hem afliep. Misschien diende hij deze vreemdeling te begroeten als zij elkaar passeerden? Aan de andere kant zou zijn begroeting misschien onbeantwoord blijven, waardoor hij zich dom en gekwetst zou voelen. Afwijzing is nooit een gemakkelijke pil om te slikken.

Maar wellicht was hij hier een beetje te dramatisch. Slechts omdat een volslagen vreemde je niet erkent, zou van alles kunnen betekenen. We weten niet wat er zich op een bepaald moment in het hoofd van andere mensen afspeelt. Zijn gebrek aan reactie heeft hoogstwaarschijnlijk niets met jou persoonlijk te maken. Misschien heeft hij zorgen en problemen waarvan je je onbewust bent, of misschien valt je begroeting hem plotsklaps op en heeft hij amper tijd om te reageren voordat het moment voorbij is en je beiden alweer op je eigen weg bent. Of misschien is hij een beetje verlegen en heeft hij ook angst voor afwijzing.

Als de vreemdeling dichterbij komt, merkt hij de op het gelaat afleesbare uitdrukkingen op; Het gefronste voorhoofd, de doffe ogen en de strak samengeknepen lippen. Hier was overduidelijk iemand met zorgen en diep in zijn eigen gedachten verzonken.

De man was bijna bij hem, zou hij iets zeggen of gewoon negeren? De angst voor afwijzing versus de hartelijkheid van menselijk contact, hoe kort dan ook.

Toen de ander dichterbij kwam, nam hij een besluit. Met zijn oprechtste glimlach keek hij hem direct in de ogen aan en zei, \"Goedemorgen\".

Even was er een aarzeling, dan begon het bezorgde en gefronste gezicht te veranderen omdat de spieren zich herschikten. Het gerimpelde voorhoofd was verdwenen, de ogen leken een innerlijk elan te ontwikkelen en er verscheen een brede glimlach op de lippen. \"Goedemorgen\" antwoordde de vreemdeling empathisch.

Vervuld met hartelijke gevoelens vervolgde hij z’n weg ……………..

Een glimlach kost tenslotte niets.

P.B.

 

 

 

 

 

En tot slot nog één van mij om eens van de week goed te laten passeren gedurende een moment van contemplatie, bezinning en meditatie.

 

 

Moraal verblindt ons voor de realiteit en leidt tot afwijzingen en uitsluiting.

 

                                               Carlos Vaz Ferreira

                                               (Uruguayaans filosoof, schrijver en pedagoog)

 

 

 

 

Bij deze dank voor de inzendingen. Blijft denken, blijft schrijven!

Met vriendelijke groeten, Marco Holt. (Secretaris van De Engel van Hoorn)

Reacties zijn gesloten.