Columns

Dit is de nieuwste column. Alle andere columns komen in de lijst hiernaast. Klik er op om het hieronder te kunnen lezen.

Een klein verhaaltje

Bontsje, 2021-09

Klein verhaaltje
Straks gaat
ze haar 4de verjaardag vie
ren ,samen met haar nichtjes
en neefje
s ,haar
vriendjes.
Het luchtka
steel sta
at al klaar
, de vriendjes
zijn e
r nog niet. \'Ga
jij m
ee oma?\', vraagt
ze, want alleen spelen
op het springkuss
en is niet leuk.
We springen s
amen heerlijk
op het luchtkus
sen, er is ook een kli
mmuur ,via kli
mgreepjes
kom je hoge
r op het
luchtkast
eel, en via een
glijbaan
glij je weer o
mlaag.
Kleindochter klaute
rt als
een
klein geitje o
mhoog, en van
bovenaf
kijkt ze
naar beneden, \'ko
m oma\', roept ze.
Het
lukt m
ij niet, ik k
rijg geen
grip op de hand- en voetgreepjes
van de kli
mmuur ,
voortdu
rend val ik e
r weer a
f, en voel m
ij best
wel m
achteloos
.
Kleindochter ziet een
tijdje het gespartel en gestuntel
aan. \'Ik kan je helpen , o
ma\',
zegt ze , \'ik heb een
reddingsve
st \'. Ze doet haar kleutervestje
uit, en terwijl ze het
aan een m
ouwtje
vasthoudt, gooit ze
het naar mi
j. . \'Pak
vast , o
ma \' Ik pak het
andere m
ouwtje, probeer het nog 1keer m
et die kli
mgreepje
s en voel dan
in het
mouwtje de zacht
e kracht van m
ijn kleindochter
, precies
genoeg o
m mij boven te
krijgen. Dan kunnen we
fijn sa
men op de glijbaan naar beneden glijden,
Die kleine
machteloo
sheid bij de kli
mmuur staat natuurlijk niet in ve
rhouding tot de
machteloo
sheid die je voelt als
je in de grote wereld tegen m
uren oploopt. M
aar
toch, in de lichtheid van
het spel, even
bevrijdt van de zwa
arte, even de verbeelding
aan de m
acht, ontstond tijdens
het spelen
met mijn kleinkind, die zachte
kracht
die
mij in beweging zette
en wegtrok u
it de machteloo

Reacties zijn gesloten.