De Engel van Hoorn heeft ten doel de samenhang te bevorderen tussen samenleving, kerk en cultuur door het in beweging brengen en met elkaar verbinden van mensen en groepen.

De Engel van Hoorn tracht haar doel te bereiken door onder meer: het, geïnspireerd door de christelijke traditie, ontwikkelen van activiteiten waardoor mensen uit verschillende sectoren van de maatschappij, onderwijs, zorg, politiek, theater en film (mensen van binnen en buiten de kerk) met elkaar in contact komen.

De Engel van Hoorn heeft een stichtingsvorm en is een non-profit organisatie en heeft geen winstoogmerk.

 

Reacties zijn gesloten.